Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2008

sick

There is no failure, only feedback - Robert Allen

I' m sick of feedback.

Δεν υπάρχουν σχόλια: